Kalaki Unity School

Stichting Chica wil alle kinderen een kans op onderwijs bieden. In Oeganda moeten kinderen lange afstanden lopen om naar school te gaan. Dit kunnen ze niet op jonge leeftijd. Door een school dichterbij te bouwen, kunnen ook deze kinderen naar school.

Een opkomend probleem is, dat Oeganda geen onderwijsniveaus kent. Ieder kind krijgt hetzelfde onderwijs en moet leren op dezelfde snelheid. Veel kinderen halen daarom het secondaire onderwijs niet. Door kleinere klassen komt er meer aandacht per kind. Daarnaast wil Stichting Chica in de toekomst op deze basisschool ook starten met het geven van beroepsvaardigheden, zodat kinderen na de basisschool indien nodig zichzelf kunnen onderhouden.

 

De bouw van de Unity School in Oeganda

In 2016 zijn de eerste klaslokalen en wc’s voor de Unity School gebouwd. Sinds februari 2017 krijgen de eerste kinderen les op de school. Het plan is om elk jaar minimaal 1 klaslokaal te bouwen, zodat de school ieder jaar kan groeien met 1 klas. Uiteindelijk zal er dan een volwaardige basisschool worden gebouwd.

 

Wat hebben we al gerealiseerd op deze school
  • Bouw van klaslokaal voor de baby, middle en topklass. (3 klaslokalen, worden later ingezet als keuken en opslag)
  • Bouw van klaslokalen voor Primary 1 t/m7 (7 klaslokalen)
  • Bouw van latrines met aparte wc’s voor meisjes en jongens en toilet toegankelijk voor hulpbehoevende kinderen.
  • Het terrein is veilig omheind
  • Bouw van een bibliotheek met boeken
  • Staffroom/ vergaderruimte
  • Landbouwproject incl. training en zaden voor het verbouwen van voedsel en het creëren van inkomsten voor de school.
  • Drinkwaterpomp, die ook door de lokale community wordt gebruikt.

 

Met wie werken we samen

De Unity school is een groot project. Om ervoor te zorgen dat we ook echt wat kunnen betekenen voor de kinderen in Oeganda, is samenwerken belangrijk. Naast onze samenwerking met de lokale community, werken we ook samen met Call to Care Uganda en Wilde Ganzen. Deze samenwerkingen zijn zowel op financieel gebied, als op het gebied van kennis.

 

Zelfredzaamheid

Net als alle andere scholen die Stichting Chica ondersteunt moet ook de Unity School uiteindelijk zich financieel zelfstandig kunnen redden. Op dit moment is dat voor een belangrijk deel ook al het geval, zo worden de salarissen door de school zelf betaald.

 

Om dat in de toekomst en ook bij tegenslagen dit te kunnen blijven doen, zetten we samen met de community ook projecten op om inkomsten te genereren. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • Opzetten van een boomkwekerij en landbouw
  • Naaiatelier om uniformen te maken en kleding te repareren.