STICHTING CHICA

Stichting Chica heeft als doel het onderwijs en sport & spel te ondersteunen in ontwikkelingslanden. Dit ondersteunen kan op verschillende manieren: financiële steun, materiële steun of persoonlijke steun.

Stichting Chica werkt altijd samen met lokale partners of organisaties zodat ook in het land zelf nagedacht wordt over duurzame hulp die ook op de lange termijn effect heeft.

Belangrijke uitgangspunten zijn: het steunen van de locale economie, het gebruik van, voor de bevolking, vertrouwde/ bekende materialen en een goed contact met de locale partners om ervoor te zorgen dat het gedoneerde geld goed en volledig aan de gestelde doelstellingen worden besteed.

Missie

Onderwijs is kennis, kennis is ontwikkeling. Ieder kind heeft recht op onderwijs en ontwikkeling.

Visie

Stichting Chica realiseert onderwijskundige projecten voor kinderen in Oeganda. Het kennisniveau van deze groep kinderen verbetert en de kinderen ontwikkelen zich.

Team

Het Nederlandse team van Stichting Chica bestaat uit Leon Jacobs (Voorzitter, Projectbegeleider), Monica Stoltenborg (Penningmeester, Evenementen) en Anke Sitter (Bestuurslid, Projectbegeleider). We zijn nog op zoek naar een secretaris. Heb je interesse, bekijk dan onze vacature of neem gerust contact met ons op.

Daarnaast staat er een fantastische groep vrijwilligers klaar die ondersteunen tijdens evenementen, met ons meedenken en helpen waar nodig.

Het Oegandese team bestaat uit Ochaloi Chris (Unity School, Lwala School) en Echodu Richard (Jehiel School).

MAAK KENNIS MET DE SCHOLEN IN
OEGANDA

Markten & Evenementen
Dec. 17
Kerstmarkt Bredevoort 2022
Informatie- en verkoopstand met Oegandese Handcrafts
Nov.
Bakmixen Actie 2023

Elk jaar in November verkoop Stichting Chica bakmixen om geld in te zamelen voor de scholen in Oeganda.