Samenwerking Stichting Chica en Wilde Ganzen voor bouw latrines en kleedruimte Unity School. 

De voorbereidingen zijn begonnen en de bouw kan bijna starten.

De bouw van de extra latrines en een kleedruimte voor de Unity School kan bijna beginnen. Stichting Chica heeft dankzij o.a. de Sol Sisters uit Lichtenvoorde, Stichting KiCoBa en door de samenwerking met de Wilde Ganzen voldoende geld ingezameld om te starten met de bouw. 

Op dit moment zijn we samen met Wilde Ganzen en de bouwaannemer in Oeganda begonnen aan de voorbereidingen. In April, wanneer de kinderen van de Unity School vakantie hebben zal de bouw daadwerkelijk starten. Als ze na de vakantie weer terugkeren op school zullen er dan voldoende latrines (WC’s) en een kleedruimte voor de meiden klaar zijn. Want door de groei naar 270 leerlingen en 20 onderwijzers waren extra wc’s nodig.