Nieuw jaar, nieuwe kansen…

Nieuw jaar, nieuwe kansen…

English, see below 

Het jaar is alweer een paar weken van start, maar het is nooit te laat om jullie alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen!  

Hoewel we afgelopen jaar helaas geen evenementen hebben kunnen bijwonen, hebben we zeker niet stil gezeten.  Hierover lees je later meer in het jaarverslag. 

De tijd zal uitwijzen wat komend jaar ons gaat brengen. We zijn in ieder geval druk bezig met het updaten van de website, ook om het doneren gemakkelijker te maken. Daarnaast zijn we voornemens om door middel van blogs jullie wat meer (en regelmatiger) mee te nemen achter de schermen. Ook willen we jullie, door middel van Q&A, een kijkje geven in het dagelijks leven van kinderen en volwassen in Oeganda.  

Houd dus onze website en Social Media in de gaten! 


New year, new opportunities 

The year already started for a few weeks, but it is never too late to wish you all the best for the new year 

Unfortunately, we were unable to attend events last yearThat does not mean we have been idle. You will read more about this later in the annual report. 

Only time can tell what this year will bringNevertheless, we are busy updating the website, also to make it easier to donate. In addition, we intend to use blogs to take you behind the scenes more (and more regularly). We also want to give you a glimpse into the daily lives of children and adults in Uganda, by means of Q&A. 

So keep an eye on our website and Social Media!