Bouwupdate #1: Kleuterklassen voor de Jehiel School (Incl. English Version)

English Version: Scroll down

Eind 2019 zijn we begonnen met de bouw van 3 nieuwe lokalen voor de kleuters op de Jehiel School in Oeganda. Dit was nodig, omdat de oude grashutten/lokalen door de harde en vele regen grotendeels zijn weggespoeld. 

Met het geld welke op dat moment beschikbaar was hebben we de funderingen en de muren kunnen laten bouwen. Gelukkig hebben we nu dankzij een supergave donatie van de Zutphense Hand voldoende geld om de lokalen af te laten maken. 

Concreet betekent dit voor de kleuters – als ze straks weer naar school mogen – dat ze niet meer op een koude, soms natte leemvloer zitten tijdens de lessen. Er waait dan geen wind meer door het grasdak; het dak op de nieuwe lokalen is zo opgezet, dat het de warmte uit de klaslokalen afvoert. En ook bij de regen, die in het regenseizoen vrij heftig kan zijn, zitten zij straks beschut.

Corona

Helaas zijn de eerste gevallen met corona ook in Oeganda bekend en ligt het leven op dit moment daar stil (verplichte lockdown) Deze week heeft de Oegandese president de geldende maatregelen verlengd tot 5 mei. Dit betekent dat mensen, zover dat kan, binnen moeten blijven. Openbaar vervoer en privéauto’s mogen niet rijden, zakendoen is niet mogelijk en er geldt een avondklok.

Daarom ligt de bouw op dit moment ook stil en gaat weer verder zodra de coronamaatregelen in Oeganda voorbij zijn. We houden jullie op de hoogte. 

Overleven

Anders dan in Nederland krijgen kinderen in Oeganda geen les op afstand en zijn families nu veel meer bezig met het dagelijks overleven. Na de zware regen afgelopen regenseizoen en de sprinkhanenplaag daarna komen de coronamaatregelen nu extreem hard aan. 


At the end of 2019 we started building 3 new classrooms for the little children at the Jehiel School in Uganda. This was necessary because the old rooms/grass sheds were for the greater part flushed away by the heavy rains.

With the money that was available at the moment we had let build the foundation and the walls. Fortunately, thanks to the Zutphense Hand who donated enough money to finish the building of the classrooms.

This means that the little children, when they are allowed to go to school again (after the corona virus has gone) will not sit on a cold, sometimes wet floor during the lessons. No wind is blowing through a grass roof. The new roofs expel the warmth and during the rainy season, when there can be heavy rains, the new roof will protect them.

COVID-19

Unfortunately in Uganda there also is the coronavirus. There is a obliged lockdown. This week Uganda’s president has prolonged the counting measures. This means that people has to stay inside there houses. Public transport and private cars are not allowed to drive, doing business is not possible and there is an evening clock.

We keep you informed.

Different from the Dutch children in Uganda the children don’t have lessons from a distance, families are trying to survive. After the heavy rains and  the grasshopper plague the corona measures makes life extra difficult.