Unity School (NL)

Unity Nursery and Primary School (Nederlands)

View this page in English..

Projectomschrijving

Unity Nursery and Primary School is een nieuw te bouwen school in Oost Oeganda, Kaiberamaido District, Opilitok Village.

Onze vertegenwoordiger in Oeganda heeft in 2013 in samenwerking met Call to Care Uganda een omheind stuk grond verworven nabij Opilitok. Op dit stuk grond is reeds een drinkwaterpomp aanwezig en er zijn mogelijkheden voor een stroomaansluiting. Samen met de architect heeft Stichting Chica een ontwerp van een school gemaakt dat volledig voldoet aan de Oegandese normen. Dit ontwerp dient als basis voor de bouw van de school.

De bouw zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met de community. Inmiddels hebben zijn ook al een schoolbestuur gevormd en zijn ze bezig om bestuurlijk alles in orde te maken. Je kunt hierbij denken aan licenties, het schoolprogramma, lesmaterialen, enzovoort.

Stichting Chica ondersteunt de Unity School door fondsen te werven in Nederland en door de bouw van de school te begeleiden en te monitoren. Ook bieden wij hulp en kennis aan het bestuur bij het opstarten van de school. Na het voltooien van de school blijft Stichting Chica deze school ondersteunen, waar nodig.

Probleembeschrijving:
Stichting Chica wil alle kinderen een kans op onderwijs bieden. In Oeganda moeten kinderen lange afstanden lopen om naar school te gaan. Dit kunnen ze niet op jonge leeftijd. Door een school dichterbij te bouwen, kunnen ook deze kinderen naar school. Daarnaast heeft het als voordeel dat als er meer scholen zijn, de klassen kleiner worden en er meer aandacht is per kind.

Een ander groot probleem in Oeganda zijn de vele weeskinderen. Deze kinderen vinden vaak niet de weg naar school of hebben geen financiële middelen om schoolmaterialen en het schoolgeld te betalen. Stichting Chica wil met deze nieuwe school, ook mogelijkheden bieden voor deze groep kinderen. 

Een derde opkomend probleem is, dat Oeganda geen onderwijs niveaus kent. Ieder kind krijgt hetzelfde onderwijs en moet leren op dezelfde snelheid. Veel kinderen halen daarom het secondaire onderwijs niet. Door kleinere klassen komt er meer aandacht per kind. Daarnaast wil Stichting Chica op deze primary school ook starten met het geven van beroepsvaardigheden, zodat kinderen na de primary school indien nodig zichzelf kunnen onderhouden.

Doel:

  • Het bouwen van het schoolgebouw t/m klas Primary 7. Het bouwen van een schoolkeuken en toiletten. 
  • Het opzetten van een beroepsgericht opleidingsprogramma. Zodat wanneer de kinderen van school komen, ze direct aan de slag kunnen om geld te verdienen en zo zichzelf kunnen onderhouden. 
  • Stichting Chica zal het bouw- en opstartproces van begin tot einde ondersteunen en begeleiden. Zodra de school draait blijven we betrokken bij de school en houden we nauw contact met het bestuur en ondersteunen we waar nodig met kennis, school- en bouwmaterialen. 

Belangrijkste activiteiten:

  • Het bouwen van klaslokalen, een keuken en toiletten
  • Het ondersteunen en begeleiden van het schoolbestuur bij het opstarten van de school.
  • Het monitoren van de bouw en het opstartproces.
  • Geld inzamelen om de Unity Nursery and Primary School mogelijk te maken. 

Externe risico's:
Er zitten weinig risico's aan dit project. Het project kan wel duurder uitvallen door veranderende regels die scholen in Oeganda worden opgelegd. Oeganda is een land in ontwikkeling en ontwikkeling brengt ook (nieuwe) regels met zich mee. 

Op de foto: Call to Care Uganda, Schoolbestuur Unity School en Stichting Chica

Wat doet Stichting Chica om dit doel te realiseren?
De voorbereidingen van de school zijn in de afrondende fase. De bouwtekening is klaar. Er is een meerjarenplan geschreven en de doelstellingen zijn uitgezet. We hebben voldoende geld ingezameld samen met Call to Care Uganda om toiletten en twee klaslokalen te bouwen.

Op dit moment zijn we bezig om een goede bouwonderneming te vinden, die de gebouwen kan gaan bouwen. Zodra die gevonden is, zullen we beginnen met de bouw van de toiletten en 2 klaslokalen.

We zijn inmiddels ook gestart met het inzamelen van geld voor de tweede fase. Die zal bestaan uit de bouw van de volgende twee lokalen. De precieze start van de bouw van deze twee lokalen zal afhangen van hoe de start en de werving van leerlingen van de school verloopt. En daarnaast natuurlijk ook van alle donaties. Wil jij ons helpen om deze school verder te bouwen? Dan is je donatie van harte welkom. Je kunt doneren via onze pagina op Pifworld. Druk dan ook even op de volg knop. Dan krijg je automatisch de laatste updates.

Log in