Over Stichting Chica

Over Stichting Chica

Twee bestuursleden hebben ervaring opgedaan met ontwikkelingswerk in Oost Europa en Afrika. Door de ervaring met directe hulp aan de lokale bevolking in deze landen, is het idee ontstaan om daar zelf wat mee te ondernemen. Het idee van Stichting Chica was geboren.

Stichting Chica is opgericht op 12 februari 2008 door Monica Stoltenborg, Gabriëlle Holtschlag en Leon Jacobs, die tot op heden zitting hebben in het bestuur.

Stichting Chica heeft als doel het onderwijs en sport & spel te ondersteunen in ontwikkelingslanden. Dit ondersteunen kan op verschillende manieren: financiële steun, materiële steun of persoonlijke steun.

Stichting Chica werkt altijd samen met lokale partners of organisaties. Daardoor wordt in het land zelf nagedacht over duurzame hulp die op de korte en lange termijn effect heeft. Belangrijke uitgangspunten zijn: het steunen van de lokale economie, het gebruik van, voor de bevolking, vertrouwde materialen en een goed contact met de partners om er voor te zorgen dat het geld goed en volledig aan de gestelde doelstellingen worden besteed.

48 procent van de Oegandese bevolking is onder de 15 jaar. Deze kinderen hebben de toekomst. De Oegandese regering raakt hiervan ook overtuigd. Daardoor zijn er steeds meer kinderen die onderwijs volgen en is buitenlandse ondersteuning welkom.

Missie:
Onderwijs is kennis, kennis is ontwikkeling. Ieder kind heeft recht op onderwijs en ontwikkeling.

Visie:
Stichting Chica wil door het realiseren van onderwijskundige projecten voor kinderen in Oeganda, het kennisniveau van deze groep kinderen verbeteren en ontwikkelen. De kinderen en jongeren hebben hierdoor betere toekomstmogelijkheden.

Doelstelling:

 1. De stichting heeft ten doel:
  • In overleg met lokale partners verzorgen van materialen en gereedschappen voor het onderwijs en bewegingsonderwijs (sport en spel) aan kinderen in ontwikkelingslanden.
  • Het verrichten van alle handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gelden te werven om bovenstaande materialen en gereedschappen in Oeganda aan te schaffen.
 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
 4. Het bestuur onderhoudt persoonlijk contact met een projectmedewerker in Oeganda.

Wetenswaardigheden:

 • Stichting Chica is opgericht in 2008
 • Stichting Chica is gevestigd in Lichtenvoorde (Oost Nederland)
 • Stichting Chica's projecten liggen in het oosten van Oeganda
 • Stichting Chica werkt met lokale projectmedewerkers
 • Stichting Chica koopt lokaal in Oeganda in.

Log in

Contact!
* Stichting Chica zal uw gegevens eenmalig gebruiken om contact met u op te nemen.