Geef kinderen in noordoost Oeganda een fijn vooruitzicht op 2023

Heb je de eerdere oproep gemist? Hier nog eens het kruimel pad naar de bestelknop.

In Nederland zijn we alweer druk bezig met voorbereidingen voor Sinterklaas en kerst en zo. We beginnen bij te komen van corona. In Oeganda zitten zij nu in een heftige Ebola-uitbraak. 

Doe je mee aan de bakmixenactie? Maak het hier gezellig voor familie en vrienden. En doe tegelijk iets voor zo’n kleine 1000 kinderen in Oeganda.

Dat is namelijk het aantal kinderen, wat wij met de Stichting in Oeganda bereiken en ondersteunen:

Stichting Chica ondersteunt een drietal basisscholen in het noordoosten van Oeganda (dat is richting Zuid-Sudan). We ondersteunen zowel door het (laten) bouwen van klaslokalen, keuken en/of sanitaire ruimtes als ook bij de aanschaf van lesmateriaal. We begeleiden de scholen naar financiële zelfstandigheid, samen met de community waar de school staat. Reden dat we dit allemaal doen is, dat we met onderwijs voor deze kinderen een basis willen leggen om (later) voor zichzelf en de gemeenschap te zorgen. 

Waar zamelen we dit jaar geld voor in?

Dit jaar zamelen we geld in voor het bouwen van leraren huizen bij twee van de scholen, bij een moet de keuken worden opgeknapt. Bij de meisjesschool is vooral behoefte aan  schoolmaterialen en wasbaar maandverband zodat de ietwat oudere meiden überhaupt naar school kunnen gaan. We werken aan de uitbreiding van de boeken in de schoolbibliotheken; die gaan op dit moment niet verder dan sec de lesboeken. Komend jaar willen we ook starten met inkomsten genererende projecten. Die hebben een tweeledig doel: kinderen leren beroepsvaardigheden en de school kan door verkoop van de producten steeds meer in eigen onderhoud voorzien. Een school verbouwt al cassave. Een volgend stap is waarschijnlijk imkeren (bijen houden en verkoop van honing).

Hoe gaat Stichting Chica met de gelden om?

Naast private donaties en ondersteuning van specifieke fondsen verdienen we – met grote dank aan onze vrijwilligers! – geld bij festivals (entree controle, bier tappen etc.) en op markten (verkoop van producten, die we uit Oeganda hebben meegebracht). En met acties als deze bakmixactie. 

Afgelopen jaar zamelden we vooral geld voor toiletten op de Unity School en Jehiel School in. Beide zijn inmiddels mede door de bakmix actie gerealiseerd. Goed sanitair is belangrijk op de scholen! 

Nagenoeg al het geld dat er bij de Stichting binnenkomst wordt rechtstreeks aan de scholen besteed. Het enige wat ervan afgaat zijn kosten voor de bankrekening, de website, verplichte registraties en (soms) de huur van een kraam op een markt. Onze reizen naar Oeganda om goed contact met de scholen te houden (behalve tussentijds digitaal) betalen we zelf privé; dat mag niet ten kosten van de gelden voor de scholen gaan, vinden wij. 

Dus. Welk gebak vind je het lekkerste? Is het lastig kiezen in de lijst? Doe dan eentje extra..